Trenerskole

Hva er Trenerskole?

Formålet med trenerskolen er trenerutvikling, hvor vi ønsker å utviklingsorienterte klubbtrenere.

Trenerskole er et tiltak som gjennomføres for klubbtrenere til 13 og 14 år gamle spillere rundt om i hele regionen. Norsk håndball ønsker å øke fokuset på trenerutvikling. Ulike tiltak vil bli iverksatt med det formål å tilby spillere best mulig læringsmiljø i klubb. En viktig funksjon i et godt læringsmiljø er treneren og trenerteamet. Skal vi oppnå vår overordnet målsetting “flest mulig, lengst mulig, best mulig” er det nødvendig å beholde/øke fokuset på trenerutvikling. Sentrale trenerutviklingstema er hva som skaper motivasjon, mestring, aktivisering, progresjon, introduksjon øvelse, spørrende tilnærming og gyldende situasjonsøyeblikk.

“Det nye konseptet mener jeg vil bli en viktig utviklingsarena for både spiller- og trenerutvikling. At trenere fra ulike klubber som tidligere mest har vært konkurrenter, nå skal samhandle om å utvikle hverandres spillere, er et langt skritt i riktig retning. Jeg gleder meg til å bidra som trenerutvikler sammen med positive og engasjerte klubbtrenere.”
Roar Aksdal – Trenerutvikler Sør-Trøndelag

Gjennom å samle engasjerte, utviklingsorienterte, kompetansesøkende og ydmyke klubbtrenere får vi delt erfaringer på flere samlingspunkt rundt om i regionen.


Hva er Trenerskole?

Med dette tiltaket ønsker vi:

  • Stimulere til økt aktivitet og kvalitet i klubbens treningsarbeid, – spillerutvikling i klubb.
  • Tilby alle klubbtrenere til 13 og 14 årslag deltakelse.
  • Arbeide med hva som skaper motivasjon hos spillere.
  • Arbeide med ulike undervisningsmetoder og – prinsipper.
  • Arbeide med hvordan håndballferdigheter utvikles.
  • Øke mulighet for kartlegging og utvikling av spillere.
  • Oppfordrer til at lagsgruppene besøker hverandre mellom samlingene.
  • Få en oversikt hvilke treningsformer som har fokus i nevnte årsklasser.
  • Fortløpende vurdere aktuelle tiltak for å gi støtte til de trenere som ønsker dette.

Trenerskole er et tiltak vi gjennomfører for klubbtrenere til spillere 13 og 14 år. De klubber og lag som melder på sine trenere til dette tiltaket blir gruppert i “LAGSGRUPPER”. Antall lisensierte spillere per 30.april styrer sammensetting lagsgrupper og antall spillere per klubb.


Litt om organisering

Regionen setter sammen lagsgrupper bestående av et antall spillende lag fra flere klubber (inntil 100 lisensierte spillere). Hver lagsgruppe danner et trenerteam (se under i forhold til ledelse). Trenerteamet velger ut spillere.
Klubbtrenere til den yngste målgruppene ledes av vår trenerutvikler, mens klubbtrenere til den eldste målgruppen ledes av en oppnevnt klubbtrener. Trenerteamene fordeler oppgaver og har ansvaret for å lede treningsøktene (x3) og kampøkt. Rammene for hver enkelt treningsøkt sees via NHF SPILLERUTVIKLINGSTRAPP.

I det å lede en treningsøkt ligger det å forberede økta, gjennomføre – og i etterkant av økta evaluerer sammen med spillerne. Det er ingen egenandel for klubbtrenere eller spillere. Hver enkelt er selv ansvarlig for å organisere sin reise til hver samling. Fra regionens sin side vil det delta en trenerutvikler på alle samlinger.

For mer informasjon angående Trenerskolen, følg linken:

https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/utvikling/Spillerutvikling/trenerskolen/