Politiattest

Rutiner ved politiattest

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette gjøres elektronisk. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.

Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no/

Alle som skal ha en bekreftelse på sitt verv tar kontakt med post@ril.no

Politiattester som kommer i retur, kan framvises på håndballkontoret  tirsdager i oddetallsuker mellom kl. 17 – 19 30. Gjelder i sesong, ellers kan andre kontortider være gjeldende.