Blå Tråd

Sportsplan for Ranheim håndball 

– Blå tråd –

 Sportsplanen til Ranheim håndball er et styringsdokument når det gjelder mål, verdier, organisering og sportslig innhold for håndballen i Ranheim IL. Sportsplanen beskriver ett sett med felles «kjøreregler» som alle trenere og lagledere i Ranheim håndball skal følge.

Sportsplanen er for spillere, foresatte, ledere og trenere. Planen skal brukes aktivt for å få forståelse av hvordan Ranheim IL ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og oppleve trygghet, utvikling og trivsel (TUT) både på og utenfor banen.

De sportslige retningslinjene er verktøykassen for trenerne; ”Slik skal vi som trenere og ledere opptre på kamper og treninger”. Planen skal være et dynamisk verktøy som revideres og utvikles jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. Sportsplanen gir klare krav til oppfølging og evaluering, som igjen danner grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.