Ungdomshåndball (13-15 år)

Den fysiologiske utvikling varierer fortsatt stort, men de fleste begynner å få en fysikk og motorikk som gir grunnleggende mestring av håndballrelaterte teknikker. Basisferdighetene som er innlært gir grunnlag for samspill og kollektiv utvikling. Det er mye som skjer både i hodet og i kroppen i denne aldersgruppen. Trygghet og sosial utvikling er fortsatt den viktigste driveren. Konkurranseaspektet begynner for alvor å melde seg, med seriespill og poengtabell, og kvalifisering til sluttspill

Overordnet målsetting
• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil spille håndball, der alle føler trygghet og trivsel
• Det anbefales å differensiere der det er formålstjenlig, gi passe utfordringer og mestring for alle, uansett ferdighetsnivå. Spesielt viktig ved motspill
• Utvikle gode lagspillere
• Bidra til utvikling av spillere både i aldersgruppen under og aldersgruppen over gjennom positiv integrering og hospitering på tvers av aldersgruppene.
• Ranheim IL Håndball har som målsetting å kvalifisere seg til sluttspill med ett lag i aldersgruppen J/G14 og J/G15
• Utvikle fysiske egenskaper for å tåle mer trening, herunder mer fokus på styrketrening og godt kosthold
• Ranheim er en breddeklubb, vi ivaretar alle spillere og forsøker å gi et godt tilbud til alle
• Opptre på og utenfor banen i henhold til klubbens målsettinger for ”Fair Play”, respekt og toleranse
• Deltagelse på Trenerskole med 2 trenere fra J/G13
• Deltagelse på Fylkessamlinger og Regional talentsamling fra J/G14-15

Organisering av sesongen:
• Delta med minimum ett lag på nivå 1 og ett eller flere lag på nivå 2
• Laget på nivå 1 skal sikte mot å kvalifisere seg til sluttspill og vurdere deltagelse i Peter Wessel Cup
• Gi alle spillere mulighet til å delta i minimum to turneringer, gjerne en av cupene som innebærer overnatting. Det er ønskelig at lagene deltar i klubbens felles reisecup. De yngre spillerne i klubben synes det er kjekt at de eldre lagene deltar på samme cup (jfr. klubbtilhørighet)
• Spillerne skal få tilbud om minst en spillersamtale i løpet av sesongen
• Det anbefales å gjennomføre minst 2 spillermøter i løpet av sesongen, ett ved oppstart av sesongen og ett etter jul
• Vurder andre miljøbyggende tiltak gjennom sesongen, kick-off, treningshelger og felles turer
• Vurdere å etablere et spillerutvalg, som fungerer som et bindeledd mellom spillerne og støtteapparat
• For J/G15 vurderes satsning mot neste års Regionserie og deltagelse i Bring
• Hovedtrener oppfordres til å ta Trener 2-utdanning. Hjelpetrenere bør ha fullført Trener 1-utdanning

Læringsmål
I Ranheim ønsker vi å spille en offensiv tempofylt håndball, med fokus på kontringer og trykk i ankomstfasen.
Spillerne skal vise kollektiv spilleforståelse. Mer fokus på å bli en god lagspiller.
Målsettingen er at spillerne i 13-15-årsalder behersker noen grunnleggende ferdigheter:
Angrep:
Kast
• kast og mottak i bevegelse i stor fart
• kast og mottak av langpasning på opptil 20 m
• grunnskudd og hoppskudd fra alle backposisjoner
• vingskudd og strekskudd, samt vending på strek
• straffekast, herunder bevissthet omkring returansvar
• flere grunnleggende posisjoner og bevegelser i angrepsspillet
• grunnleggende håndballregler, samt brøyt og feil sperre

Skudd
• grunnskudd, stegskudd, hoppskudd
• innhopp fra ving, skuddavvikling med både høy og lav arm, kringleskudd
• innhopp fra ving, både på venstre og høyre bein
• linjeskudd, med både ett- og tobeins sats
• flere finteteknikker
• øve på trickskudd
• øve på fallteknikk

Kollektivt spill
• rullespill, med trykk i rom (ikke på spiller)
• innspillsteknikk til strek (lav arm/høy arm/rundt forsvarsspiller)
• Polakk (fra J/G13)
• Russersperre (fra J/G14)
• Tsjekker (fra J/G14)

Forsvar
• utvikle 6-0-forsvar. I forsvarsspill i 6-0 krysser vi ikke hverandre, men jobber godt med å ‘sende strek’/bytte spillere Vi flytter hele laget når vi spiller 6-0 og samarbeider med sidemann
• samarbeid keeper og forsvar utvikles, med press på skytter (skuddarmside), keeperhjørne og forsvarshjørne
• samarbeid mellom keeper og forsvar ved retur etter straffekast
• Spilleren skal beherske 5-1-forsvar
• Spilleren skal øve på 3-2-1-forsvar
• Innenfor 9 m takles motspiller, låse ball

Kontringsspill
• langpasninger på opptil 20 m
• mottak av langpasninger i fart
• ulike innhopp, skuddavvikling med både høy og lav arm
• øve på trickskudd

Trening
Behovet for repetisjon og teknisk spesialisering begynner å melde seg. Tøffere taklinger og mer fysisk håndball stiller krav til å utvikle kraft, spenst og styrke.
• Spillerne bør få mulighet til å spesialisere seg på en til to favorittplasser, men spillere skal få prøve andre plasser hvis de ønsker
• Målvaktene skal få tilbud om å spesialisere seg som målvakt
• Klubben skal tilby minimum 2 treninger per uke i håndballhall, og spesielt interesserte spillere skal få mulighet til flere treninger gjennom hospitering og/eller tilleggstrening
• Spilleren bør totalt gjennomføre 3-4 treninger pr. uke, gjerne ressurstrening i form av styrke og kondisjon, evt deltagelse i andre idretter
• Ranheim IL Håndball kjøper treningstid av 3T Treningssenter med tilbud om styrkesirkel for J/G14 og J/G15 (og J/G16 hvis ønskelig)

Kamp
Det bør meldes på lag både på nivå 1 og 2. Såfremt det er 1 time mellom kampene kan en spiller spille for lag både på nivå 1 eller nivå 2 og et alderstrinn opp på samme dag, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet for spillere til å finne utfordringer på sitt nivå (den samme fleksibilitet gjelder ikke mellom lag på nivå 1). Se regler på regionens hjemmesider HER
• Alle spillere som er tatt ut skal få spilletid i kamp
• Spillere som i enkelte kamper får mindre spilletid skal kompenseres med mer spilletid i andre kamper
• Ved laginndeling skal det sikres at spillerne i størst mulig grad får spille på et nivå der de får utfordringer og opplever mestring. Lagene skal imidlertid ikke være statiske, og spillerne bør få erfaring både med å spille ”opp” og med å spille ”ned” i forhold til sitt primære ferdighetsnivå
• Selv om ferdighetsutvikling, trivsel og samhold fortsatt er viktigst, er utvikling av vinnervilje og prestasjonskultur nå en del av kamp og treningsledelsen.
• Ved spill i J/G15 begynner forberedelse mot evt kvalifisering mot Regionserie og vurdere deltagelse i Bringserie
• Ved cuper og turneringsspill skal en tilstrebe å stille med mest mulig jevne lag
• Ved deltagelse Regionalt sluttspill på nivå 1, deltar spillerne som har spilt på nivå 1 gjennom sesongen
• Ved deltagelse i Regionalt sluttspill på nivå 2 (bredde), deltar spillerne som har spilt på nivå 2 gjennom sesongen