Senior

Det er opp til hver enkelt trener hvordan seniortilbudet organiseres og gjennomføres. Med bakgrunn i Blå tråd, legges det til rette for klubbens egne spillere, og evt nye spillere som har lyst til å komme til klubben. Det er ønskelig med et samarbeid med trenere fra J/G16-18.

Overordnet målsetting
• Være et sosialt og sportslig tilbud som inspirerer til videre håndballspill
• Gi et godt sportslig tilbud for utvikling av enkeltspillere og lagbygging
• Det er ønskelig å ha et damelag og et herrelag i 3. div (eller høyere)
• Det er ønskelig å ha et damelag og et herrelag i enten 4. eller 5. div som en rekrutteringsarena for klubbens juniorspillere (J/G16-18) opp mot seniorspill

Organisering av sesongen
• Klubben skal tilby minimum 3 treninger i hall per uke, dersom spillergruppen er liten, kan det være aktuelt å dele hall med J/G18
• Det oppfordres til å trene styrke og kondisjon i tillegg til halløktene 1-2 ganger per uke
• Kamptilbudet vil variere fra sesong til sesong
• Det er anbefalt å stille i turneringer, spesielt åpningscupen
• Spilleroverganger til og fra andre klubber bør avklares i mai/juni. Spilleroverganger i august er uheldig med tanke på spillerstall.

Miljø
• Seniorspillere har et stort ansvar for å inkludere og hjelpe ungdomsspillere til å bli trygge i seniorlaget. Husk seniorspillere er forbilder for yngre utøvere i klubben. I Ranheim har vi fokus på et trygt, utviklende og trivelig miljø (TUT)