Minihåndball (7-9 år)

Overordnet målsetning
Minihåndball representerer en introduksjon til håndball, og for mange også en introduksjon til organisert idrett og lek. Ranheim IL Håndball sin målsetting med minihåndball er:
• Gi flest mulig av barna i nærmiljøet en mulighet til å bli kjent med håndballspillet og få mulighet til å trene sammen med jevnaldrende
• Rekruttere håndballspillere fra hver av de aktuelle barneskolene i distriktet, Vikåsen skole, Jakobsli skole og Ranheim skole (og evt Solbakken skole)
• Skape positive bånd og nye vennskap
• Introdusere barna for en fritidsaktivitet som er gøy og helsebringende

Organisering av sesongen:
• Ved oppstart J/G7, etablerer foreldregruppen et trenerteam, bestående av en Hovedtrener, Hjelpetrenere og en Lagkontakt, rekruttert fra de tre aktuelle skolene i nærmiljøet. SU organiserer det første foreldremøtet og hjelper trenerteamet i gang med etablering av lag
• Gi alle spillere i årsklassen J/G7 mulighet til å delta i minimum en minihåndballturnering i løpet av sesongen. Her anbefales spesielt Ranheims egen turnering Vinterspretten i januar
• Fra sesongen det spilles J/G8 anbefales det å melde på lag i vanlig seriespill, i tillegg delta på minimum en minihåndballturnering i løpet av sesongen
• Det anbefales å arrangere minimum 2 sosiale samlinger for alle spillerne i løpet av sesongen. Gjerne en samling med hele spillergruppen til jul (juleavslutning) og en på våren (sommeravslutning)
• Etter sesongstart med ny laginndeling i J/G8 og J/G9, anbefaler vi å samle spillerne på det enkelte lag med foreldre, for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av skolene. Trenerne holder et minispillermøte med foreldre og barn (eks. spise pizza sammen etter kamp)
• Klubben skal tilby 1 trening per uke i håndballhall eller gymsal
• Trenerne oppfordres til å gjennomføre Barnetrenerkurs, modul 1-4 av Trener 1-utdanning
• Trenerne oppfordres også til å gjennomføre e-læringskurset «Startpakka – bedre barnehåndball» i regi av Norges Idrettsforbund.

Læringsmål:
• Utvikle ferdigheter med ballen, herunder kast, mottak, stusse/sprette ball, grunnskudd
• Skal kunne gjennomføre enkle motoriske bevegelse som hopp, hink, ett- og tofotslanding, retningsforandringer og raske start-/stoppbevegelser
• Vise opptreden på og utenfor banen i henhold til klubbens målsettinger for ”Fair Play”, respekt og toleranse

Trening:
• Fokus på det sosiale miljøet, personlig utvikling gjennom lek, med trygghet og trivsel som det grunnleggende
• Lek med ball. Ballen bør være en del av alle øvelser og aktiviteter
• Unngå kø! Del opp i mindre grupper som gir mye ballkontakt.
• Bruk stor variasjon i spilleaktiviteter, fra 2 mot 2 på begrenset flate til fulle lag på hele banen.

Her øves det på:
• To hånds mottak i brysthøyde
• Sirkelkast og piskekast med høy arm/albue ut fra kroppen
• Øve på å treffe/sikte
• Øver på å ha motsatt bein frem ved kast og skudd
• Støtkast
• Hoppskudd og finter prøves ut
• Det jobbes med stem før skudd
• Det jobbes med tilløp før skuddet (bevegelse før mottak av ball)
• Øve på drible/sprette/stusse ballen – på stedet, i stor fart over rett strekning og kontrollert uforstyrret ved løp med retningsforandring
• Det øves på elementær målvaktsteknikk, som skyv, holde armer høyt, redde med beina
• Kjenne til enkle håndballregler som: tre skritt med ballen, tramp, innkast

Kamp:
• Alle skal få prøve seg i kamp, alle spiller tilnærmet like mye og får prøve seg på forskjellige plasser
• I Ranheim har vi god erfaring med å bruke rullesystem på minikamper, der alle spiller på alle plasser, også i mål
• Din hovedoppgave er å gi barna positive erfaringer med ball, rett fokus mot oppgaver/prestasjoner
• Unngå resultatfokus!
• Jevne kamper er artigst for begge lag, begge lagledere har ansvar for at begge lag har scoret mål ved kampens slutt. Ingen bør vinne med mer enn 10 mål
• Stor dominans fra en eller to enkeltspillere bør unngås, gi dyktige spillere ekstra oppgaver, som f.eks å spille fri andre, øve på finter og nye skuddvarianter