Lisens og forsikring

Lisens

  • Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lagledere og trenere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beach håndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16. Det er ikke krav til lisens for ledere på kamprapporten i den regionale kvalifiseringen til Bringserien 16.
  • Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.
  • Ranheim håndball dekker lisens for våre dommere og de av våre trenere og lagledere som må ha dette.
  • Spillere må selv dekke utgifter til sin lisens.
  • Hvert enkelt lag er selv ansvarlig for at det ikke brukes spillere uten gyldig lisens. Evt gebyr ved brudd på dette må dekkes av laget selv.
  • Se også: https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/praktisk-info/for-spiller/lisens-og-forsikring/Forsikring ved skade

    Hvis du har lisens følg linken:
    https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/