Klubbskifte

Overgang

  • Overgang gjøres elektronisk via MinIdrett.no.
  • Det er spilleren selv (foreldre for spillere under 18 år) som må starte prosessen med å melde overgang.
  • Dette gjøres ved å logge inn på MinIdrett.no, velg «Min Profil» og deretter «Overgang».
  • Ved overgang til Ranheim må eventuelt overgangsgebyr dekkes av spilleren selv.
  • Overganger TIL Ranheim godkjennes av Sportslig leder etter at denne har vært i kontakt med hovedtrener for det laget spilleren skal bli en del av.
  • Overgang FRA Ranheim godkjennes av Sportslig leder. For at overgangen skal godkjennes må evt kamptrøyer og annet treningstøy klubben eier være levert tilbake, og spilleren må ikke ha utestående fakturaer (aktivitetsavgift og medlemsavgift til Ranheim). Sportslig leder skal sjekke opp disse forholdene før han godkjenner overgangen. Sportslig leder skal også kontakte hovedtrener for laget spilleren går fra, for å undersøke bakgrunnen for overgangen.
    Se også: https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/praktisk-info/for-spiller/melde-overgang/