Aktivitetsavgift

Styret vedtok på Årsmøtet 2017 at aktivitetsavgiften for sesongen 2018/19 beholdes på samme nivå som i 2017/18:

Senior herrer og damer kr. 1 500
18 år kr. 3 800
16 år kr. 3 600
14 år kr. 3 300
13 år kr. 2 800
12 år kr. 2 500
11 år kr. 2 300
10 år kr. 2 100
9 år kr. 1 200
8 år kr. 900
7 år kr. 500

NB! 7 års lag som ønsker å delta i seriespill betaler kr 900, slik de som er 8 år.