Aktivitetsavgift

Styret vedtok på Årsmøtet 2021 at aktivitetsavgiften for sesongen 2022/2023 beholdes på samme nivå som i 2021/22:

Senior M/K kr. 2 000 – kr. 1 500 ved fremvisning av studentbevis

Junior kr. 3 800 – kr. 1 500 ved fremvisning av studentbevis
18 år kr. 3 800
16 år kr. 3 600
15 år kr. 3 400
14 år kr. 3 300
13 år kr. 2 800
12 år kr. 2 500
11 år kr. 2 300
10 år kr. 2 100
9 år kr. 1 200
8 år kr. 900
7 år kr. 500

NB! 7 års lag som ønsker å delta i seriespill betaler kr 900, slik de som er 8 år.