Junior (16-18 år)

Det er her ønskelig med eksterne trenere (unntak der en trener fra foreldregruppa har kompetanse til å lede lag på dette nivået). Med utgangspunkt i Blå tråds retningslinjer er det opp til hver enkelt trener å utvikle laget med sin kunnskap og sin filosofi.

Overordnet målsetting
• Vi ønsker å ha et sosialt og sportslig tilbud til alle ungdommer, som ønsker å spille håndball, på Ranheim og omegn. Det er ønskelig å ha et tilbud til alle, både bredde og topp
• Vi har et overordnet mål om å holde på spillerne fra aldersbestemte klasser som på sikt skal utgjøre seniorgruppen i klubben
• Vi ønsker å utvikle gode lagspillere
• Det er ønskelig med et tett samarbeid mellom lagene i juniorhåndball og opp mot seniorgruppen
• Vi har mål om å stille med et lag i J/G16 og J/G18 som kvalifiserer seg til Regionserien
• Det er ønskelig å ha et lag i Breddeserien i J/G16 og J/G18
• Det vurderes å melde på lag til kvalifisering for Bringserien og Lerøyserien. Dette må vurderes ut fra spillergruppen. Laget representerer Ranheim og her vil våre beste spillere delta, uavhengig av årsklasse

Læringsmål
Spillerne i disse årsklassene skal beherske teknikker som nevnt for tidligere årsklasser. De skal nå ha god kjennskap til Håndballreglene.
• Taktiske ferdigheter bør utvikles i løpet av juniorhåndballen.
• Fortsatt utvikling av lagspillere og god lagånd
• Lagbygging er fortsatt viktig for denne aldersgruppen. Legg opp til treff også utenfor banen. Dra gjerne på turer sammen, delta på kick-off, delta på dugnader sammen, møtes etter trening for felles bespisning, temakvelder for utvikling av lag og legge til rette for gode samtaler spillerne imellom (coaching?)
• Fysikk blir enda viktigere, med større krav til styrke, spenst og utholdenhet
• Ansvar for egen utvikling og økt fysisk kapasitet er noe spillerne bør bevisstgjøres. Oppfordre til egentrening

Kamp
• Det spilles seriespill på det nivået laget/lagene hører hjemme
• I utgangspunktet skal alle som blir tatt ut på kamp få spilletid
• I forbindelse med kvalifisering til Regionserie, Bring og Lerøy, er det lov å tillate ulik spilletid i spillergruppen for å komme seg inn i turneringen. Dette avklares med spillergruppen på forhånd

Organisering av sesongen
• Klubben skal tilby minimum 3 treninger i hall per uke
• Det oppfordres til å trene styrke og kondisjon i tillegg til halløktene 1-2 ganger per uke
• Kamptilbudet vil variere fra sesong til sesong
• Det oppfordres til å delta på flere turneringer/cuper gjennom sesongen, gjerne delta i åpningscupen
• De ulike laga oppfordres til å reise på overnattingscup. Husk reisecuper er dyre, jobb med å finne dugnader og skaff sponsormidler til lagskassa
• Det skal legges til rette for spill mellom årsklassene og evt spill i senior. Det er ønskelig å melde opp anti-lag
• Spilleroverganger til og fra andre klubber bør avklares i mai/juni. Spilleroverganger i august er uheldig med tanke på spillerstall. Dette er også viktig med tanke på satsning mot kvallikspill for Regionserie og Bring/Lerøy

Kriterier for å få spille senior
• For å delta på senior treninger/kamper må spilleren ha ferdigheter som tilfredsstiller seniornivå
• Dersom spilleren har god utvikling og god innsats kan spilleren trene med seniorlag dersom trenere på aldersbestemte lag og seniorlag ser at spilleren kan ha god nytte av dette
• Spilleren må tåle ekstra belastning ved utvidelse av treninger til seniornivå i tillegg til eget lag. Dersom belastningen blir for høy, skal i utgangspunktet spilleren prioritere eget lag
• I tilfelle seniorlaget ikke har stor nok spillerstall, slik at spilleren blir en sentral del av seniorlaget, skal spilleren prioritere seniorlaget
• Spilleren bør være fylt 15 år før en trener med seniorlag. Spiller må være fylt 16 år for å spille kamper på seniornivå