6´er håndball (10-12 år)

Overordnet målsetting
• Være et sosialt og sportslig tilbud som gir mestring og positiv utvikling for alle som vil spille håndball, der alle føler trivsel og trygghet
• Vurder differensiering av spillergruppen, der en gir passe utfordringer og mestring både for nye barn og de som har spilt en stund. Jevnbyrdighet i trening og kamp er viktig for mestringen til hver enkelt spiller
• Vi ønsker at tilveksten er større en frafallet i alle årsklasser
• Gi barna positive opplevelser både på og utenfor banen
• Ønske om å utvikle hele mennesket, ikke bare sportslige ferdigheter

Organisering av sesongen:
• Delta i seriespill med flest mulig jevne lag, slik at alle spillere får prøve seg med rikelig spilletid. Spillerne skal prøve flere plasser, inklusive keeperplassen
• Gi alle spillere mulighet til å delta i minimum en turnering som innebærer nye omgivelser og sosial tur. Fra og med J/G10 har Ranheim IL Håndball hatt tradisjon for å delta på en fellescup (overnattingscup), vanligvis Shell cup i Kristiansund i april
• Arrangere minimum 4 sosiale samlinger (2 høst og 2 vår) for alle spillerne. Gjerne dra på kamp for å se på seniorhåndball, om mulig delta som maskotter på seniorkamper/elitelag
• Det anbefales å starte med spillersamtaler og spillermøter fra J/G11. Forslag til tema på spillersamtaler finner du HER. Forslag til tema og Power-point-presentasjon til spillermøte finner du HER
• Vurdere å arrangere miljøbyggende tiltak: kick-off, treningshelger, turer, sosiale treff
• Klubben skal tilby 2 treninger per uke i håndballhall/gymsal
• Trenerne oppfordres til å fullføre Trener 1-utdanningen (modul 5-12)
• Trenerne oppfordres også til å gjennomføre e-læringskurset «Startpakka – bedre barnehåndball» i regi av Norges Idrettsforbund.

Læringsmål
Trygghet, trivsel og sosial utvikling er fortsatt den viktigste driveren i denne aldersgruppen, der modenhet og utvikling varierer veldig. Spillerne skal vise kollektiv spilleforståelse, og benytte sine individuelle ferdigheter, med fokus på å bli en god lagspiller.
Målsettingen er at spillerne i 10-12-årsalderen behersker noen grunnleggende ferdigheter:
• kast og mottak i bevegelse og etter hvert i stor fart
• kaste ballen over halve banen, etter hvert opptil 30 m (med tilløp)
• grunnskudd og hoppskudd fra flere posisjoner, inkl vingskudd og strekskudd
• grunnleggende posisjoner og bevegelser i angrepsspillet
• kantinngang med og uten ball (fra J/G10)
• backovergang med og uten ball (fra J/G11)
• midtkryss (fra J/G12)
• grunnleggende håndballregler som skritt, tramp, frikast, innkast, feil sperre (fra J/G12)

Trening
• Fokus på det sosiale miljøet, mer fokus på personlig utvikling, med god trygghet og trivsel som det grunnleggende
• I denne alderen vokser ungene mye og muskulatur og sener må tilpasse seg den voksende kroppen. Det anbefales å starte med forebyggende fysisk trening, i form av styrketrening og øvelser som setter kroppen i stand til å tåle trening og kampaktivitet
• Alle spillere bør gjennom sesongen trene på forskjellige plasser og få prøve flere plasser under kamp
• Spillere som ikke ønsker det, skal ikke tvinges til å være målvakt, men motivasjon og oppfordring bør vurderes for å sikre at lagene har nok keepere. Det anbefales i denne aldersgruppen å trekke ut egne grupper med fokus på målvaktsrollen, for å skape trygghet og mestring for gruppens keepere. F.eks bruk 1/3 bane annenhver uke der det tilrettelegges for målvaktstrening
• Lek med ball er fortsatt en viktig del av treningen for denne aldersgruppen. Ballen bør være en del av alle øvelser og aktiviteter
• Det året man spiller J/G12 kan en vurdere hospitering opp en årsklasse for de spillerne som er kommet lengst i utvikling (se egne regler for hospitering)

Kamp
• Det skal primært deles inn i jevne lag
• Det tilstrebes å gi alle spillerne like mye spilletid
• Det praktiseres nå ‘fast keeper’ på kamper. Spillere som står i mål bør også fortsette som utespillere. En omgang i mål og en omgang som utespiller er å anbefale
• Spillerne må lære seg å både vinne og tape
• På 12-års trinnet innføres det nå en ekstra utespiller: linjespiller. Den senkede tverrliggeren er fjernet