Min Idrett

Alle Ranheim håndball sine spillere, trenere og lagkontakter registrere seg på MinIdrett

MinIdrett brukes blant annet til:

  • Betaling og oversikt over lisens
  • Oppdatere personlige opplysninger

Det er viktig at informasjonen som ligger på MinIdrett holdes oppdatert til enhver tid.

Ved overganger, og ved betaling av lisens etter noen års fravær, er det et kjent problem at enkelte spillere kan ligge inne i systemet med flere profiler. Hvis dere opplever problemer ved overgang eller betaling av lisens, eller dere har andre problemer med MinIdrett sender dere epost til handball@ril.no

Se også:      https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/

Turneringsadmin (TA

TurneringsAdmin er et viktig verktøy for deg som er lagleder og trener. Ved innlogging i TA bruker du samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

TA brukes blant annet til:

  • Administrere spillerstallen
  • Legge inn kamptropp til kamper
  • Starter føring av digital kamprapport (LIVE)
  • Søke om omberamming av kamper
  • Holde oversikt over terminlister
  • Registrere dommerutgifter i serier der dette er pålagt.

TA er selve kjernen i registrering av kamprapporter, og det er i dette verktøyet laglederen administrerer spillerstall og kamptropp. For å kunne være med i kamptroppen må man være registrert i lagets spillerstall.

NB! I spillerstallen må man også legge inn spillere fra yngre lag som hospiterer på kamper.

Se også:          https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/