Gruppestyrer

Håndball styret
Styret velges ved hvert årsmøte og skal sørge for at lagets drift, både sportslig og økonomisk, er sunn og ivaretas på en tilfredsstillende måte, herunder:

  • sørge for at driften av Håndballavdelingen følger Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler.
  • sørge for at det skaffes tilstrekkelig inntekter til Håndballavdelingen slik at virksomheten kan følge de planer som er lagt. Økonomistyringen skjer etter budsjett som er vedtatt av Årsmøtet.
  • gjennomføre fellesarrangement i følge de planer som er lagt.
  • ansette trenere etter innstilling fra leder i Sportslig Utvalg.
  • melde på lag til serier som arrangeres av Region Nord og Norges Håndballforbund etter innstilling fra leder i Sportslig Utvalg.

Ranheim IL håndball styret 2018/2019

Leder Ann Kristin Selmer
tlf. 926 84 100
annkristinselmer@gmail.com

Styremedlem  Bente Reiten
tlf. 928 35 715
bente.reiten@malvik.kommune.no

Styremedlem Arnfinn Semmingsen
tlf. 992 30 203
arnfinn.semmingsen@gmail.com

Styremedlem Nina Bakken Antonsen
tlf. 412 15 330
ninabantonsen@gmail.com

Styremedlem Espen Mo
tlf. 926 06 285
espenmo65@gmail.com

Styremedlem Tord Lien
tlf. 909 92 760
tord.lien@nho.no

Styremedlem Rune Samstad Gerhardsen
tlf. 932 28 508
rune.s.gerhardsen@gmail.com

Ønsker du å ha et verv i klubben, det være seg i styret, sportslig utvalg eller for lag eller utvalg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!