Avdelingstyret

Håndball styret
Styret velges ved hvert årsmøte og skal sørge for at lagets drift, både sportslig og økonomisk, er sunn og ivaretas på en tilfredsstillende måte, herunder:

  • sørge for at driften av Håndballavdelingen følger Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler.
  • sørge for at det skaffes tilstrekkelig inntekter til Håndballavdelingen slik at virksomheten kan følge de planer som er lagt. Økonomistyringen skjer etter budsjett som er vedtatt av Årsmøtet.
  • gjennomføre fellesarrangement i følge de planer som er lagt.
  • ansette trenere etter innstilling fra leder i Sportslig Utvalg.
  • melde på lag til serier som arrangeres av Region Nord og Norges Håndballforbund etter innstilling fra leder i Sportslig Utvalg.

Ranheim IL håndball styret 2024/2025

Leder Ann Kristin Selmer
tlf. 926 84 100
annkristinselmer@gmail.com

Styremedlem Sissel Krogen Kvam
sisselkrogen@gmail.com

Styremedlem Ronny Remen Smolan
ronny.smolan@sparebank1.no 

Økonomiansvarlig Bente – Irene Finseth
be-irfin@online.no

Styremedlem Øyvind Børresen
oyvind.borresen@tide.no

Styremedlem Rune Samstad Gerhardsen
tlf. 932 28 508
rune.s.gerhardsen@gmail.com

Ønsker du å ha et verv i klubben, det være seg i styret, sportslig utvalg eller for lag eller utvalg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!