Site icon Håndball

Fredagsgjengen høsten 2020

Sportslig utvalg i RIL Håndball fortsetter suksessen med ekstratrening på fredager! I høst er det spillere født fra 2006 til 2008 som får tilbudet. Første fredag er 16.10 og vi holder på hver fredag til 18.12.

Vi starter med gruppe 1 fra kl 1500 til 1630 i Vikåsenhallen. 

Fra Kl 1630 – 18.00, er det gruppe 2 og det får samme opplegget.

Det blir servert noe frukt osv, men det kan være nødvendig med en litt større matpakke denne dagen.  

Påmelding skjer via https://www.deltager.no/fredagsgjengen

Henning Boganes er hovedansvarlig for opplegget, og vil ha med seg trenerressurser både fra RIL og andre klubber gjennom hele vinteren.

Hvordan vi fordeler gruppene i år har vi ikke helt bestemt oss for. Vi ønsker å se an antallet påmeldte slik at vi får to jevne grupper både på alder, kjønn og evt nivå. Derfor ber vi dere velge mellom “nivå 1” og “nivå 2” ved påmelding. 

– “Nivå 1” er forbeholdt de eldste spillerne, samt yngre spillere som er spesielt ivrige og som innehar ferdigheter på lignende nivå som de eldste i gruppen. 
– “Nivå 2” er forbeholdt de yngste, samt evt eldre spillere som har godt av å oppleve økt mestring mot spillere på eget/lavere nivå.  

Det er viktig å presisere at dette ikke er en bindende nivå-deling, men noe vi ønsker å bruke som hjelp for oss som skal dele inn gruppene.

Håper dere hjelper oss å spre dette i deres egen spillergruppe og at det er mange som melder seg på. 

For SU

Henning Boganes

print
Exit mobile version