ETTERLYSNING – Ranheim håndball trenger DEG!

Elise KvernøPosted by

Håndballavdelingen har nå ca. 530 aktive spillere, og har 57 lag som deltar i seriespill i sesongen 2018/19.

Håndballavdelingen er en veldrevet avdeling med god økonomi. Siden 2014 har vi hatt en person ansatt i 50 % stilling. Vi har dessuten veldig mange dyktige og engasjerte foreldre som gjør en kjempejobb rundt våre lag som trenere og lagkontakter. På grunn av hallsituasjonen i byen klarer vi dessverre ikke å tilby lagene de treningsfasilitetene de fortjener. Den viktigste prosjektet i Ranheim håndball er derfor arbeidet med å få på plass vår egen hall. Vi skal starte byggingen av hallen i løpet av 2019. Hallen vil bety en revolusjon for Ranheim håndball, og vil gi oss helt nye muligheter til å utvikle klubben.

For å drive en så stor avdeling er vi helt avhengig av å ha engasjerte og dyktige personer både i styret og sportslig utvalg, og det er her vi nå trenger hjelp fra deg!

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg skal bestå av 4-6 personer som ønsker å jobbe med å utvikle Ranheim håndball sportslig.

Her er de viktigste arbeidsoppgavene som fordeles på medlemmene i SU:

 • Holde oversikt over den sportslige virksomheten og sikre at håndballens og klubbens regelverk blir fulgt. Følge opp klubbens Sportsplan.
 • Være støttespiller for lag og trenere. Herunder koordinere aktiviteter på et overordnet nivå
 • Rekruttering av trenere
 • Holde kontakt med håndballeregionen. Herunder delta på sonemøter
 • Administrere overganger av spillere til og fra klubben
 • Fordele halltid mellom lagene

I SU bør det være noen personer som har kunnskap om, og erfaring fra, håndball. Som det fremgår av arbeidsoppgavene er det imidlertid ikke nødvendig at alle medlemmene i SU har slik kompetanse. Man kommer veldig langt med engasjement og positiv innstilling!

Når det gjelder sportslig leder er dette en stilling hvor vi kan åpne for å tilby godtgjøring/lønn dersom vi finner riktig person. Dette kan også være en ekstern person uten tilknytning til klubben i dag. Sportslig leder deltar for øvrig også i styret i håndball­avdelingen, for å sikre god kommunikasjon mellom styret og SU.

Styret

Ranheim håndball har et godt og engasjert styre, hvor det er en veldig positiv stemning. Styret består i utgangspunktet av åtte personer, som har definerte arbeidsoppgaver:

 • Leder
 • Økonomi
 • Administrasjon
 • Arrangement
 • Dugnad
 • Marked
 • Hallprosjektet
 • Sportslig leder

Medlemmene er imidlertid fleksible og utfører oppgaver der det er behov. Enkelte av oppgavene over er det derfor flere personer som jobber med, men hvert styremedlem har sine ansvarsområder.

To av dagens styremedlemmer har gitt beskjed om at de ikke ønsker å stille til gjenvalg på årsmøtet i mars. Vi trenger derfor to nye representanter til styret. Det nye styret vil, som vanlig, konstituere seg selv etter årsmøtet. Hvilke ansvarsområder de nye medlemmene vil ha vil derfor kunne tilpasses den enkeltes interesser.

Kan du tenke deg å bidra?

Som du skjønner er Ranheim håndball på jakt etter engasjerte foreldre som kan tenke seg å bidra i arbeidet med å utvikle klubben videre, slik at barne- og ungdoms­håndballen i bydelen vår kan leve videre under best mulige vilkår.

Ny hall med klubbhus er på gang, og som en konsekvens av dette er også hele klubbens organisering under utvikling. Her er det altså mange spennende oppgaver å være med på, og du vil få veldig gode muligheter til å påvirke hvordan klubben skal drives og utvikles.

Vi trenger din hjelp til å få på plass medlemmer til styret og sportslig utvalg!

 • Brenner du for Ranheim?
 • Har du lyst til å bidra i barne- og ungdomsidretten?
 • Vet du om noen som du tror kan passe styret eller SU?
 • Trenger du litt mer informasjon?

Da sender du en epost til handball@ril.no, så tar vi kontakt!

Du kan også ta kontakt med Ann Kristin Selmer, som er leder av håndballavdelingen på telefon: 926 84 100

print

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *